Kablaj

Elektronik birimlerin birbirleri ile ve çevre birimleri arasındaki fiziksel bağlantıyı sağlayan Kablaj; müşteri isterleri ve ilgili standart gereklilikleri göz önünde bulundurularak mekanik ve elektronik yapıya uygun olarak tasarlanmaktadır.

Askeri, medikal ve endüstriyel alanda birçok farklı ihtiyaca göre belirlenen konnektör, terminal, kablo vb. Kablaj unsurları, çözüm ortakları ile işbirliği içinde belirlenmekte, kablo kalınlığı, yalıtkan malzeme özellikleri, toprak bağlantısı gibi tüm isterlerin tanımlandığı üretime yönelik de ve taylı şemalar hazırlanmakta, malzeme tedariği ve konusunda uzman kadrolu çözüm ortakları ile üretimi hizmeti verilmektedir.