Hiperspektral Teknolojisi

Sadtek Elektronik, hiperspektral görüntüleme sistemleri ve hiperspektral görüntü işleme alanlarında da son dönemde ARGE çalışmalarına hız kandırmıştır.

Hiperspektral sistem ile 400 - 1.000 nm aralığında dar dalga boyu genişliklerinde yüzlerce spektral bantta veri toplanmakta, bu sayede yüksek başarımlı sınıflandırma ve ayrıştırma gerçekleştirilmektedir.

Geliştirdiğimiz yazılımlar ile geri dönüşüm alanında malzeme ayrıştırma, gıda sanayi için tazelik kontrolü ve bozuk gıda tespiti gibi ve bir çok farklı sektör ve uygulama için çözümler sunulmaktadır.

Hiperspektral Görüntü Nedir ?

Hiperspektral Görüntüleme, diğer spektral görüntülemeler gibi bilgiyi toplar ve Elektromanyetik tayf'da işlemden geçirir. Ama insan gözünün 3 bantta (kırmızı, yeşil ve mavi) algılayabildiği görünür ışıktan başka, spektal (tayfsal) görüntüleme, tayfı birçok banda ayırır.

Görüntüyü birçok banda ayıran bu teknik sayesinde, resimlerde çıplak gözle görünenden çok öte şeyleri de kavrayabilme fırsatına sahip oluruz.

Mühendisler, tarım, maden, fizik ve gözlem gibi konularda uygulama kabiliyetlerini artırabilmek için algılayıcı (sensör) ve işleme sitemleri inşa ederler. Bunlardan biri olan Hiperspektral algılayıcılar Elektromanyetik tayf'ın geniş bir bölümünü kullanarak cisimlere bakar. Bazı belirli nesneler Elektromanyetik tayf boyunca kendilerine özgü bir tür "parmak izi" bırakırlar. Bu parmak izleri spektral (ya da tayfsal) imzalar olarak bilinirler ve görüntüsü işlenen nesnenin barındırdığı maddeleri tanımlayabilir. Örneğin, petrolün spektral imzası, maden bilimcilerine yeni petrol sahaları bulmalarında yardımcı olur.

Uygulama Alanları

Hiperspektral Görüntülemenin çok geniş bir kullanım alanı vardır. Esasen madencilik ve yer bilimleri için geliştirilmiş olsa bile, çevre-bilimden çeşitli alanlarda (Tarım, Kimya, Astronomi ...vb) gözlemciliğe kadar birçok uygulama alanı vardır. Örneğin;

  • Madencilik için, spektral imzalarla birçok yer altı kaynağının tespit edilip kullanılmasında,
  • Tarımda, hasat zamanı oluşabilecek olası hastalık ve ziyanları önlemede,
  • Askeri alanda, termal kızılötesi hiperspektral görüntülemede,
  • Astronomide, uzak gezegen, meteor, yıldız ve bulutsu gibi gök cisimlerinde bulunan maddelerin belirlenmesinde,
  • Kimyasal alanda, havadaki renksiz ve kokusuz olan zararlı maddelerin tespitinde (özellikle kimyasal savaşlarda önemli olur),
  • Çevresel konularda, fabrika ve yük gemilerinden sızan zehirli atıkların tespitinde kullanılabilir.

Kaynak : Vikipedi

1192014095625916_spektrumAnaliz