Sadtek OSSA'ya Üyeliğini gerçekleştirdi

Sadtek OSSA'ya Üyeliğini gerçekleştirdi.

Sadtek Elektronik ,Temmuz 2013 tarihinden itibaren OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Katıldı.
Link : http://www.ostimsavunma.org